Dones.to - donáška, rozvoz jedla

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

 

                                                                                                                                                                                                 Komu:    GGFS s.r.o.

                                                                                                                                                                                                                 Sasinkova 5

                                                                                                811 08 Bratislava

                                                                                                e-mail: info@dones.to      

 

 

 

Dolupodpísaný kupujúci týmto požadujem reklamáciu nasledovného: 


____________________________________________________________________________________

 
Dôvod reklamácie: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________Číslo objednávky:                              ______________________


Dátum objednania /nepovinné/:     ______________________

 

Dátum prijatia /nepovinné/:             _______________________

 

Meno a priezvisko kupujúceho:

____________________________________________________________________________________


Adresa kupujúceho:

 

____________________________________________________________________________________


Telefónne číslo a e-mail:   _____________________________________________________________

 


Dátum: ______________                                                                                               Podpis:__________________